Apple Quicktime is benodigd om de filmpjes te kunnen bekijken.

*Voor het bekijken van de film wordt een internet-verbinding
van 300 kb/seconde of sneller aanbevolen.