Archief
Untitled Document

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Niks Niks

Meer informatie over een aantal projecten


Audiovisuele werkplaats

Wat verstaat MEERtv onder een audiovisuele werkplaats

MEERtv beschouwt de broedplaatsfunctie of werkplaatsfunctie vanaf het begin van haar ontstaan als één van haar belangrijkste functies.
Een plek waar met beeld en geluid geoefend, geëxperimenteerd, uitgeprobeerd en geproduceerd kan worden. Waar apparatuur aanwezig is en begeleiding om hardware en software toegankelijk te maken.
MEERtv heeft als doelstelling, kunst en cultuur beter zichtbaar te maken via moderne media. Dit doen we door een podium te creëeren en door individuen en organisaties te helpen gebruik te maken van die moderne media die nodig zijn om ons podium te betreden. Hiermee is MEERtv werkplaats.

Welke invulling geeft MEERtv aan de werkplaats

Uitgangspunt is een persoon of groep met een zeker beginnivo, een duidelijk afgesproken traject met een eindproduct, liefst met door MEERtv uitzendbare specificaties. Het traject kan een expliciete cursus zijn, een workshop, of een individueel traject met een productie als einddoel. Initiatief kan van MEERtv komen in de vorm van een project toegesneden op de werkplaatsfunctie (zoals de WIK projecten) of extern, individueel of van een andere instelling.
Begeleiding kan door MEERtv of door externe mensen gedaan worden.
Apparatuur is in huis of moet ihkv een project aangeschaft worden.
Het niveau van deelnemende personen of instellingen is minder relevant, basis het toegankelijk maken van het medium voor een bredere groep.
Het resultaat van de broedfunktie bestaat enerzijds uit vergroting van de vaardigheden van de deelnemers en anderzijds uit producties. Het gewenste niveau van de resulterende producties is steeds afhankelijk van de uitgangspunten van de verschillende projecten. Bijv. Het kan gaan om een groep jongeren uit Overvecht die gezamenlijk een real-life soap maken over hun eigen situatie of een ervaren kunstenaar uit Spanje die een technologische stap maakt in zijn carriere. De situaties lopen zeer uiteen, zo ook het niveau van de producties.
MEERtv kan ook het podium leveren, het medium waarmee een gewenst doelpubliek bereikt kan worden.
Lokale televisie en internet.

Wie maken gebruik van de werkplaats

 • Beeldend kunstenaars die een overstap willen maken naar AV of die het erbij willen doen: MEERtv helpt ze bij het verkrijgen van eigen apparatuur (technisch advies en assistentie bij subsidie-aanvraag). Ze kunnen een stage bij MEERtv volgen of eerst een opleiding volgen waarbij MEERtv adviseert.
 • videokunstenaars, deze gebruiken MEERtv als werkplaats en/of als podium, filmpje wordt gemaakt of ingeleverd en uitgezonden, in de ‘12Mzone’, open podium voor videokunst
 • video-amateurs, eveneens in de ‘12Mzone’, maar ze worden begeleid al naar gelang behoefte en niveau
 • stagiaires van het Grafisch Lyceum, het CMV, school voor Journalistiek, Universiteit (Letteren, Film,Theater en Televisiewetenschappen), HKU. Er is vooral belangstelling voor training en begeleiding in het maken van korte televisie-programma’s cq ervaring opdoen met camera en montage.
 • Vrijwilligers dienen zich aan via Open Studio (een cursuscentrum waar het UCK haar video-opleidingen aan uitbesteedt), aankomende tv-makers, al naar gelang het niveau worden ze ingezet in het productieproces en krijgen ze begeleiding. Hun behoefte is werkervaring opdoen en uitbouwen van vaardigheden.
 • Instellingen van welke aard dan ook die ook audiovisuele producten opleveren of onder hun hoede laten produceren maken net als de individuele personen gebruik van de werkplaatsfunktie van MEERtv met of zonder begeleiding.

top


Werk in Kunst

Binnen het ‘Werk In Kunst’ project dat startte in 2003 en eindigde in januari 2004 bood MEERtv tien beeldend kunstenaars uit de regio Utrecht de mogelijkheid zich voor te stellen aan het publiek.
Met de tien geselcteerde kunstenaars werd een videoportret gemaakt dat uitgezonden werd via MEERtv.
Daarnaast kregen ze een aparte plaats op de MEERtv website en werd er een groepstentoonstelling georganiseerd. De tentoonstelling vond plaats van 16 t/m 25 Januari 2004, in het voormalig Gerechtsgebouw aan de Hamburgerstraat te Utrecht.

Van maart 2003 tot maart 2004 zijn de tien video-portretten uitgezonden als apart programma-onderdeel van de MEERtv uitzending. De serie is daarna ook nog herhaald.
Elk portret werd gemaakt door een andere filmmaker. De portretten hebben een vaste indeling.
Aan bod komen: de kunstenaar als persoon, zijn achtergronden, de motieven van waaruit het werk ontstaat en een bespreking van een aantal kunstwerken.
Meer informatie over het project en de deelnemers is op de Werk in Kunst site te vinden.
Ook is het mogelijk om één of meerdere delen van de serie te bestellen via de winkelpagina.
Dit project kwam tot stand met financieele ondersteuning van 'Kunstenaars & Co'.

De kunstenaars en filmmakers die aan dit project meededen zijn:
*klik op de naam van de kunstenaar om het videoportret te bekijken.

Bas Lobik, videoportret gemaakt door Claire George.
Bodil Anaïs, videoportret gemaakt door Jotja Bessems.
Aart Matser, videoportret gemaakt door An Kramer.
Emmy Beenken, videoportret gemaakt door Claas Hille.
André Pielage, videoportret gemaakt door FAB.
Madeleine Overduin, videoportret gemaakt door Bertien Koopman.
Dennis Teunissen, videoportret gemaakt door Claas Hille.
Marijke Nielen, videoportret gemaakt door Jotja Bessems.
Oskar de Kiefte, videoportret gemaakt door Rob Smit.
Gerard van den Berg, videoportret gemaakt door Monique Lesterhuis.

top


Locatie U

Negen op film vastgelegde gesprekken over kunst en de stad Utrecht.
De reeks documentaires "Locatie U" vormt een fictieve atelierroute en wordt gepresenteerd door BAK, basis voor actuele kunst en MEERtv.
De gesprekken waren te zien van 7 tot 28 september 2003 bij BAK en werden uitgezonden door MEERtv.

Verschillende personen uit de culturele wereld van Utrecht nodigden ons uit om hen te vergezellen bij hun bezoek aan ateliers van Utrechtse kunstenaars.
Ze stelden de kunstenaars vragen over Utrecht, haar kunstwereld, over wat het betekent kunstenaar te zijn en wat de rol van kunst is - of zou kunnen zijn - in de hedendaagse wereld.

Hier volgen de gesprekspartners:

Alex de Vries sprak met kunstenaar Mirjam Bürer.
Carel Blotkamp sprak met kunstenaar Charles Donker.
Sjarel Ex sprak met kunstenaar Karin van Dam.
Ingmar Heytze sprak met kunstenaar Dennis Teunissen.
Maria Hlavajova sprak met kunstenaar Carl Blotkamp.
Ubbo Hylkema sprak met kunstenaar Jacobine de Rooij.
A.H. Brouwer-Korf sprak met kunstenaar Robbie Cornelissen.
Sjarel Ex sprak met kunstenaar Roland Sohier.
Dirk Tanghe sprak met kunstenaar Martijn Houtkamp.

Twee vragen komen in alle documentaires telkens weer terug. De eerste:
" Wat betekent locatie U voor jou?" is een vraag over de betekenissen en potenties van deze stad.
De andere voert ons naar de wereld en de toekomst: "Als je de macht had de wereld met je kunst te veranderen, wat zou je dan morgen doen?"

De documentaires zijn nu online te bekijken.
Ook kunt u een kopie bestellen van één of meerdere delen uit de "Locatie U" reeks op de winkelpagina.

top


6x6

6 kunstenaars. 6 locaties.

Voor het project 6x6 heeft Hoogt4 zes kunstenaars / collectieven uitgenodigd om elk een totaalkunstwerk te ontwikkelen. Deze kunstwerken waren te zien op zes verschillende locaties: de website www.hoogt4.nl , café ’t Hoogt, een bioscoopzaal (de programmering voor een avond), een projectie in een winkel, de videowall van de Stadsschouwburg en een uitzending van MEERtv.

Hieronder een korte omschrijving van de MEERtv uitzendingen in het kader van 6x6:

 • 6x6 deel 1:
  Komen & Murphy, een dubbeltentoonstelling in samenwerking met Flatland Gallery.
 • 6x6 deel 2:
  Persijn Broersen en Raymond Taudin Chabot creëren een vergeten plek. De toeschouwer wordt langs een post-apocalyptische voorstelling geleid in een serie video’s en zeefdrukken, die verspreid over de verschillende 6x6-locaties vertoond worden.
 • 6x6 zomerstop:
  Tijdens de zomerstop van 6 x 6 presenteert Hoogt4 "Schilderen op nummer", een project van Anne Meijer.
 • 6x6 deel 3:
  Videokunstenaar Michal Butink verwondert zich over de bewegingen die mensen op straat maken.Haar werkwijze wordt ook wel omschreven als 'bewegende fotografie'.Door vertraging, loops en stills lijken de bewegingen een choreografie in de openbare ruimte.
 • 6x6 deel 4:
  Drie filmpjes van Boris Tellegen. Elke stad heeft verlaten en verwaarloosde plekken. Deze plekken inspireren Boris Tellegen tot het maken van nieuw werk. Hoogt 4 zal overwoekerd worden door 'levende' structuren en bouwelementen.
 • 6x6 deel 5:
  Werk van het PIPS:lab, een zeskoppig collectief dat onderzoek doet naar nieuwe media en interactief theater en film in het bijzonder.
  Voor 6x6 ontwikkelde PIPS:lab de interactieve multimediale voorstelling Wortal Kombat. In deze voorstelling strijden twee mannen, Pac Man en Duke Nuke'm, om de liefde van een vrouw, Lara Croft. Het publiek zal moeten kiezen. Wie is hun held? Wie krijgt Lara?
 • 6x6 deel 6:
  Het kunstenaarsduo Stef en Selene Kolman (KKEP) is bekend geworden met haar crossovers tussen kunst en nieuwe technologie. De innovatieve aanpak resulteert in projecten waarin de beeldende kunst tegen het licht wordt gehouden van andere disclipines en ontwikkelingen. KKEP bestudeert de autonomie van kunst door haar vanuit vele perspectieven te belichten en zoekt zo naar een mogelijk nieuwe positie van kunst in deze explosief veranderende wereld. Voor 6x6 onderzoeken Stef en Selene Kolman de informatisering van de verkeersstromen. In samenwerking met de filmmaker Stijn van Santen (o.a. bekend van de korte film Talmen) maakten zij diverse opnames in Tokio, het laboratorium voor de toekomst als het gaat om wireless en location-based services.

Het project 6x6 liep tot maart 2004.

top


Centraal Museum Portret

In samenwerking met het Centraal Museum maakt MEERtv portretten van Utrechtse kunstenaars die in de periode na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol hebben gespeeld in de Utrechtse kunstwereld.
Het Centraal Museum maakt ten behoeve van haar archief interviews met de kunstenaars uit deze groep.
Dit materiaal wordt bewerkt en zo nodig aangevuld door MEERtv. Uiteindelijk wordt het materiaal door MEERtv gemonteerd tot portretten van ongeveer 25 minuten.

De Utrechtse kunstgeschiedenis van de afgelopen eeuw is maar tot op zekere hoogte beschreven. Over de jaren twintig, waarin Gerrit Rietveld en zijn collega's van De Stijl zich ontwikkelden, is veel bekend. En ook van de jaren dertig, waarin Pyke Koch en J.H. Moesman hun debuut maakten, geven allerlei publicaties een behoorlijk goed beeld.
De na-oorlogse periode echter, moet het nog grotendeels doen met van-horen-zeggen en andere mondelinge overleveringen. Er is eigenlijk maar één boek, 'Met stille trom' van Jan Juffermans, waarin deze periode aan bod komt.

Ondanks (of misschien wel dankzij) het speculatieve karakter van dat boek, biedt het zicht op een schat aan onontgonnen onderzoeksmateriaal. Want in het kielzog van J.H. Moesman en de graficus Willem van Leusden ontwikkelden zich na de oorlog nieuwe generaties kunstenaars: Dirkje (toen nog William) Kuik, Peter Vos, Henc van Maarsseveen, Gerard van Rooij, Charles Donker, om er een paar te noemen.

Deze generatie kunstenaars verkeert inmiddels in een zekere staat van bejaardheid, maar kreeg in de officiële Utrechtse kunstgeschiedenis nog geen echte plek. We verwachten dat het onderzoek naar hun leven en werk in de toekomst zal toenemen. Om die reden heeft Ellen Weijers van het Centraal Museum het initiatief opgevat om met Ingmar Heytze, de gewezen huisfilosoof van het museum, een reeks interviews met deze kunstenaars op video op te nemen.
(tekst:Meta Knol, Centraal Museum, aangepast door Natalie Smeets , 8 juni 2005)

Hieronder staat een lijst met de kunstenaarsportretten die al uitgezonden zijn. De datum staat voor de eerste uitzenddatum. Door op de titel te klikken zijn de portretten online te bekijken. Ook is het mogelijk om een kopie van één of meerdere afleveringen te bestellen op de winkelpagina.

Otto Hamer, 15 september 2002
Koos van de Sluys, 20 oktober 2002
Dolf Zwerver, 15 december 2002
Gerard van Rooy, 19 januari 2003
Joop Hekman, 10 mei 2003
Dick Bruna, 12 juli 2003
Toon Jansen, 14 februari 2004
Bertus Jonkers, 28 februari 2004
Henc van Maarseveen, 22 mei 2004
Gert de Rijk, 6 augustus 2005

In de maak zijn de portretten van:

Charles Donker
Peter Vos
Peter van Poppel
Dirkje Kuick
Erica Visser
Gebroeders van de Haar
De Luis
Paulus Reinhard

top


IMPAKT dagjournaal

IMPAKT bestaat uit IMPAKT festival en IMPAKT events.
IMPAKT is een platform voor audio-visuele kunst.

Een keer per jaar vindt het IMPAKT festival plaats, een vijfdaags festival voor mediakunst.
MEERtv filmt het festival en maakt elke dag een dagjournaal. Het dagjournaal was tot 2004 een verslag op video. Het journaal was op een aantal plaatsen in de centrale lokatie op verschillende schermen te zien.
In 2004 is het verslag voor het eerst op DVD gemaakt en werd het in een speciale viewing-ruimte vertoond.

Het journaal is bedoeld om de gasten van het festival te informeren over het programma.

topSuper Utrecht

Super Utrecht was een project dat zich af speelde in de context van de VINEX-locatie Leidsche Rijn, nabij het centrum van Utrecht. Een viertal kunstenaars en ontwerpers onderzochten de relatie tussen de oude stad en de nieuwe stad en hoe de toekomstige gemeenschap daarin vorm kan krijgen. Super-Utrecht was een co-productie van CASCO en BeganeGrond, centrum voor actuele kunst en MEERtv.
De rol van MEERtv beperkte zich tot het fungeren als podium voor de vertoning van een aantal films die een aan het thema gerelateerd onderwerp hebben.
Lijst uitgezonden films met uitzenddata

Super Utrecht suggereert de aanwezigheid van een stad voorbij (boven, achter) de stad Utrecht, zoals de naamgeving van menig wintersportgebied (Super-Espot, Super-Cannes). Deze gebieden zijn meestal levendig in de winter maar nagenoeg verlaten in de zomer en ontberen een permanente of gewortelde gemeenschap. De economische en sociale infrastructuur is seizoensgebonden.

In Leidsche Rijn werd een vergelijkbare situatie aangetroffen. De economische, culturele en sociale infrastructuur is een infrastructuur-in-wording en richt zich op een stad met een toekomstige gemeenschap. Super-Utrecht is een manier om na te denken over hoe die toekomstige gemeenschap vorm krijgt en over de relatie tussen de oude stad en de nieuwe stad.

Leidsche Rijn is al uitvoerig bediscussieerd vanuit verschillende invalshoeken, maar in de meeste gevallen concentreerde de analyse zich op onderwerpen als architectuur en urbanisme. Super Utrecht daarentegen heeft de consequenties van beslissingen die architecten en stedelijke planners genomen hebben als uitgangspunt genomen. Super-Utrecht heeft vragen onderzocht gerelateerd aan nieuwbouwwijken en de zorgen, dromen en voorkeuren van haar bewoners.

De uitgenodigde kunstenaars en ontwerpers hebben in verschillende projecten en presentaties de notie 'gemeenschap' onderzocht - de relatie tussen het individu en het collectief, en het effect van stedelijk planning op de ontwikkeling van een gemeenschap. Tevens zijn de mogelijkheden van de bijdrage van een artistieke interventie aan de constructie van een sociale en culturele infrastructuur in kaart gebracht.

top


Woont en Werkt in Utrecht/ In Dialoog

Woont en Werkt in Utrecht is een project van kunstenaar Serkan Özkaya in samenwerking met de bewoners van Utrecht en de Begane Grond, centrum voor actuele kunst.

De kunstenaar heeft een jaar lang gecommuniceerd met verschillende inwoners van Utrecht om een gemeenschappelijk kunstwerk te maken.
Duizenden dia's werden verzameld. Uiteindelijk werden de ramen van de onderste verdiepng van de Neudeflat ermee beplakt zodat een dia-installatie ontstond die vanaf 30 november te zien was.

Inwoners van Utrecht hadden voor deze installatie dia's beschikbaar gesteld. Elke dia stond voor een persoonlijk verhaal. In het kader van dit project heeft MEERtv samen met stageaires van de HKU de reportage 'In Dialoog' gemaakt, die op 2 december 2001 is uitgezonden.

top


Utrecht is Europeser dan je denkt

"Utrecht is Europeser dan je denkt" is een serie van 4 kunstenaarsportretten.
De kunstenaars die gefilmd zijn komen uit verschillende Europese landen maar wonen en werken in Utrecht.

De kunstenaars zijn:
Linda-Maria Birbeck
Halina Zalewska
Uli Kürner
Michael Hardman

De videoportretten zijn gemaakt in het kader van een project van de audio-visuele werkplaats van MEERtv door 5 jonge filmmakers uit Utrecht.
Deze 5 filmmakers zijn begeleid door MEERtv tijdens het productieproces.
Zij hebben gebruik gemaakt van de opname- en montagefaciliteiten van MEERtv.
Er volgt nog een deel van het project waarin de films getoond worden op Utrechtse scholen.

Dit project kwam tot stand met subsidie van het Programma Jeugd van de Europese Unie.
Het doel van het project is om de ondernemingszin, creativiteit en actieve participatie van jongeren te ondersteunen.
Door deelname aan jongereninitiatieven worden belangrijke niet-formele leerervaringen opgedaan.
Jongeren worden in de gelegenheid gesteld om zichzelf als Europese burger te beschouwen en leveren een bijdrage aan de opbouw van
Europa.

top


Duurzaamheid, Hype of Hoop?

Is een project wat uitgevoerd wordt door een groep van vier jonge beginnende televisiemakers.
Ze worden begeleidt door de stichting MEERtv en No Borders.
Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Gemeenschap binnen het programma 'Youth in Action".
Het project bestaat uit drie televisie items (educatie, ondernemen en kunst) en een event.
'Met het project willen we Utrechtse initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling tonen en een discussie op gang brengen
onder de noemer ‘duurzame ontwikkeling: hype of hoop?’.'Onze groep bestaat uit studenten en afgestudeerde vrijwilligers met een interesse in het medium televisie en de mogelijkheid items te maken
over onderwerpen die wij belangrijk vinden. Wij zijn in groepsverband overeen gekomen items te maken over het onderwerp Duurzame Ontwikkeling.
We hebben allemaal een verschillende studieachtergrond o.a. Duurzame Ontwikkeling, Film en Televisie en Taal en Cultuur. '
'Alle leden van de groep hebben MEERtv afzonderlijk benaderd. Via de mail hebben we gevraagd of wij voor MEERtv iets als vrijwilliger zouden kunnen betekenen.
MEERtv heeft regelmatig contact met stichting NoBorders. Deze stichting wees ons op de mogelijkheden van het programma ‘Youth in Action’.
Op die manier hebben we een groep gevormd en zijn we gaan nadenken over een plan.

Duurzaamheid, Hype of Hoop?
Educatie
Ondernemen
Kunst

top


 

Wat verstaat
MEERtv onder een project ?