Archief
Untitled Document

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Niks Niks

MEERtv


Uitgangspunten

De democratisering van een massamedium.
Kijkers worden makers.

Door de enorme technologische ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar zit het hele medialandschap in een continue aardverschuiving.
De kleine makers (met je mobiele telefoon een Tsunami opnemen) worden steeds belangrijker.
MEERtv wil in dit veranderingsproces een rol spelen.
Wij willen heel Utrecht uitnodigen om MEERtv te maken.

MEERtv is een werkplaats voor kunstenaars en iedereen die zich wil verdiepen in de productie van audiovisuele media.
MEERtv stimuleert de nieuwe experimentele omgang met de audiovisuele media.
Het gaat niet altijd in de eerste plaats om het produceren van een kwalitatief hoogstaand product. Het is soms belangrijker met wat voor innovatieve mogelijkheden een bepaald product tot stand komt.

De culturele component
Als speerpunt heeft MEERtv voor culturele producties gekozen. Met als achterliggend motief dat er op die manier meer mensen kunnen genieten van de rijke productie van het Utrechtse culturele veld.
Hiervoor streeft MEERtv naar samenwerkingsverbanden met culturele instellingen en individuele kunstenaars.
Zij krijgen de mogelijkheid om via de lokale tv hun producties te tonen aan hun medestadsbewoners en aan de rest van de wereld via internet.

Waar nodig zorgt MEERtv voor begeleiding, opleiding en/of apparatuur om de producten zo goed mogelijk te maken.
De technische ontwikkeling (steeds betere goedkope camera’s en computers) maakt het voor een snel groeiende groep mogelijk om deel te nemen aan dit proces.


Werkplaats / Projecten


Samenwerkingsverbanden
MEERtv wordt bevolkt door drie vaste medewerkers en een groep van ongeveer 20 professionele en niet professionele video- en andere makers.

Voor meer info kijk op de projecten pagina of op de winkel pagina.

Samenwerkingsprojecten met individuen
MEERtv maakt individuele op maat gesneden trajecten vooral bedoeld voor kunstenaars met een audiovisueel project waar ze enigerlei steun bij nodig hebben. De producties die hieruit voortkomen worden door MEERtv uitgezonden.

Samenwerkingsprojecten met instellingen
MEERtv streeft ernaar de Utrechtse culturele instellingen, voor zover mogelijk, aan te zetten tot het omzetten van hun productie in audiovisuele programma’s. Dit om grotere groepen in contact te brengen met wat er in Utrecht aan kunst en cultuur gemaakt wordt zonder afbreuk te doen aan het normale vertoningcircuit.

top

 


Programma’s

Het podium van MEERtv is WEBtv. Op de MEERtv site is bijvoorbeeld een cultuuragenda waarbinnen het programma 'Blinkers' te zien is.
Verder kan MEERtv content maken in alle denkbare formats.

MEERtv heeft programma's gemaakt voor televisie. De items uit deze programma's zijn nog steeds te zien via ons video-archief.  Nieuwe afleveringen van deze programma's worden gepresenteerd via WEBtv.

Hieronder een omschrijving van die programma's.
 • Atlantis, oude items opnieuw uitgezonden.
  MEERtv wil op haar website een "compleet" overzicht geven van kunst en cultuur in de stad Utrecht in de vorm van items en films over kunstenaars, instellingen, podia en gebeurtenissen.
  Vanaf uitzending 99, 5 juni 2004 hebben we alle uitzendingen online gezet. Geleidelijk aan gaan we een selectie van het materiaal van voor die datum online zetten.
  In het programma Atlantis presenteren we een selectie van oude Suzanne items die te bekijken is op onze website.
 • Het open videopodium 12Mzone is een programma waar iedere videomaker zijn of haar filmpje op kan laten zien. Dit is ook een plek voor de autonome kunstvideo's. MEERtv heeft de eindredactie.

topToekomstige activiteiten

'Natuurlijk zijn we ook begonnen omdat we zelf graag tv-programma’s maken, maar binnen een paar jaar zien we dat de belangstelling uit de stad voor een tv-station waar men zich op talloze manieren kan manifesteren overweldigend is.
Het takenpakket is gaan verschuiven naar het structureren en coördineren van het spontane aanbod.
Deze functie is een dienende rol voor de kunstproducenten en de kunstconsumenten.
Deze rol willen wij graag op ons nemen.'

De functie van audiovisuele werkplaats is het speerpunt geworden.
Daarnaast richten wij ons op het uitbouwen van een aantal reeds ingezette lijnen:

 • Kunstenaars en anderen behulpzaam zijn bij het zetten van de stap richting zelfstandig videomaker.
 • Meer en beter gebruik maken van stagiaires en vrijwilligers.
  De werkplaats heeft een belangrijke rol als werkervaringsplaats voor studenten, pas beginnende professionals en herintreders.
 • Culturele instellingen stimuleren hun productie om te zetten in televisie-programma’s.
  Dit is maatwerk en vergt een persoonlijke aanpak.
 • Culturele instellingen helpen een televisiecomponent te maken bij hun activiteiten.
 • Verder ontwikkelen van onze website tot een volwaardig podium.
  Een website die een breed beeld geeft van het kunst en cultuurveld in Utrecht, weergegeven in honderden filmpjes die elk een facet belichten.
  We werken toe naar een zoveel mogelijk dekkend beeld ondersteund door een zoekmachine voor maximale toegankelijkheid.
 • Zoeken naar samenwerkingsvormen met andere organisaties die zich met audiovisuele aktiviteiten bezighouden. Een toekomstig AV-platform kan aktiviteiten op elkaar afstemmen en gezamenlijk de infrastructuur wat dit veld betreft verbeteren.

'Televisie is een medium in één richting, van producent naar consument.
MEERtv probeert de deelname aan het maakproces bij een zo groot mogelijke groep te bevorderen.
De democratisering van een medium ter bevordering van een echt levend, cultureel klimaat.'

top


Medewerkers

MEERtv wordt gemaakt door drie vaste medewerkers en een groep van ongeveer 20 professionele en niet professionele video- en andere makers.

top


Stagiaires

Wij bieden verschillende stageplaatsen aan bij MEERtv.
Deze stageplaatsen zijn alleen beschikbaar op momenten als MEERtv actief is met een project.
Voor meer informatie over de beschikbaarheid in een bepaalde periode van stageplaats, neem contact op met MEERtv.
Als stagiaire werk je in een gedreven team, maar de sfeer is ontspannen.
Je doet werkervaring op, wat leuk staat op je CV.
Helaas hebben wij geen geld voor een stagevergoeding, maar we kunnen wel een leuke, afwisselende stage aanbieden!

Bij MEERtv werken creatieve mensen met verschillende achtergronden.
Zo zijn er bijvoorbeeld stagiaires van de School voor Journalistiek, het Grafisch Lyceum, de HKU, Cultureel Maatschappelijke Vorming en Theater-, Film- en Televisiewetenschappen aanwezig.
Naast de stagiaires is er het vaste team van MEERtv, wat bestaat uit tv-makers, webontwerpers en overige vrijwilligers, allemaal met een achtergrond in het culturele circuit.
Kijk voor meer informatie op onze vacature pagina.

top


Vrijwilligers

Dankzij een wisselende groep vrijwilligers heeft MEERtv in de loop der jaren veel leuke items op de televisie kunnen brengen. Vrijwilligers zijn dan ook essentieel voor MEERtv. Enthousiaste mensen met nieuwe ideeën voor items, kennis van het culturele landschap in Utrecht of technische vaardigheden zijn altijd meer dan welkom bij MEERtv.

top