archief
Untitled Document

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Niks Niks

Column van Rogier

Rijk van overvloed
Uitzending 170.
Rogier Ormeling: tekst
Adrian Noviar: beeld

In oude natuurgodsdiensten en religies met meerdere goden is het beeld van de natuur vaak tweeledig.

De aarde geeft en neemt.
Zij is baarmoeder en graf. Met haar ene hand overstelpt de vruchtbare aarde de mens met goede gaven, met haar ander hand zaait zij dood en verderf.

Pas bij de monotheistische godsdiensten zoals het jodendom, het christendom en de islam, wordt het beeld van de natuur eenzijdig.
De natuur wordt vooral de vijand.
Ook tijdens de Verlichting zal dit beeld niet veranderen.
Van goede gaven van Moeder Aarde is geen sprake, in plaats van een gulle schenkster is zij een gierige vrouw die haar kinderen amper wil voeden.

Er zit voor hen niets anders op dan haar rijkdom met geweld aan haar moederschoot te onttrekken.
Terwijl mijnbouw in de Middeleeuwen nog als een verkrachting van de aarde werd beschouwd is deze verkrachting vanaf de 16e eeuw geoorloofd.
Het doel heiligt de middelen, immers het vooruitgangsgeloof wil dat de groei van de economie uiteindelijk een rijk van overvloed zal creeren, waain voor iedereen genoeg is.

Anno 2005 kunnen we slechts constateren dat het beeld van een gierige moeder aarde juist door toedoen van het menselijke ingrijpen steeds meer werkelijkheid begint te worden.

Het item bekijken


 

Zoeken in het archief van Rogier op:
Titel | Makers | Uitzendjaar

Vanaf 2001 geeft hij elke uitzending een persoonlijk commentaar op de wereld.
Rogier Ormeling, Publicist.

Apple QuickTime is benodigd om de
filmpjes te kunnen bekijken.